středa 11. března 2015

SILO


Rozhodl jsem se najít využití pro opuštěný objekt sila v Holešovicích. Tato industriální stavba má duši. Ač velice zchátralá, stále krásná. Zachování podoby a udělení nové funkce si bezpochyby zaslouží. Umístění u řeky a tvar válce, skvěle odolávající tahu i tlaku, jsou klíčovými aspekty pro můj návrh.
Navrhuji nekonvenční lázně nekonvečním lidem - umělcům. Pracuji s vodou, čistým prostorem a rozptýleným světlem. Vytvářím prostředí pro očistu těla i mysli.

I decided to find a use for the abandoned silo in Holešovice. This industrial building has a soul. Although very dilapidated, still beautiful. Keeping the form and adding a new function it undoubtedly deserves. Location by the river and cylindrical shape, well resistant to tension and pressure, are key aspects for my design.

I am designing an unconventional spa for unconventional people - artists. I work with water, clear space and diffused light. I’ m creating an environment for cleansing the body and mind.


úterý 6. května 2014